Verkoop treinonderdelen

Klik op onderstaande foto’s om prijs en omschrijving te zien (niet geheel actueel).
Of download de meest actuele Onderdelenfolder kaNS Centraal


Let op:
Het betreft oude(re) en gebruikte treinonderdelen. Het is niet uitgesloten dat bepaalde onderdelen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Wij adviseren daarom onderdelen niet te schuren, daarin te boren of deze anderszins te bewerken, zonder gebruik van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. De koop van deze artikelen geschiedt voor eigen risico. De Stichting KaNS Centraal en/of de (bedrijfsonderdelen van de) Nederlandse Spoorwegen is/zijn niet aansprakelijk voor (letsel)schade ontstaan in verband met de aankoop, de wederverkoop, het bewerken en/of het gebruik van deze onderdelen door koper of door derden. Koper vrijwaart De Stichting en/of Nederlandse Spoorwegen voor alle aansprakelijkheid.

U kunt bestellen door middel van het downloaden, invullen en mailen van onderstaand formulier:
Bestelformulier kaNS Centraal treinonderdelen


Op dinsdag 17 mei 2022 organiseren we een ophaaldag.

Bestel per mail van te voren jouw trein onderdelen, begin mei ontvang je van ons een bevestiging met meer informatie.

Voor meer informatie of specifieke vragen kun je mailen naar kanscentraal@ns.nl