Verkoop treinonderdelen

Klik op onderstaande foto’s om prijs en omschrijving te zien (niet geheel actueel).
Onze onderdelenfolder wordt geüpdatet – de nieuwe versie volgt zsm.


Let op:
Het betreft oude(re) en gebruikte treinonderdelen. Het is niet uitgesloten dat bepaalde onderdelen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Wij adviseren daarom onderdelen niet te schuren, daarin te boren of deze anderszins te bewerken, zonder gebruik van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. De koop van deze artikelen geschiedt voor eigen risico. De Stichting KaNS Centraal en/of de (bedrijfsonderdelen van de) Nederlandse Spoorwegen is/zijn niet aansprakelijk voor (letsel)schade ontstaan in verband met de aankoop, de wederverkoop, het bewerken en/of het gebruik van deze onderdelen door koper of door derden. Koper vrijwaart De Stichting en/of Nederlandse Spoorwegen voor alle aansprakelijkheid.

U kunt bestellen door middel van het downloaden, invullen en mailen van onderstaand formulier:
Bestelformulier kaNS Centraal treinonderdelen

Voor meer informatie of specifieke vragen kun je mailen naar kanscentraal@ns.nl

Sinds 2022 zijn wij als stichting BTW plichtig.