Verkoop treinonderdelen

Klik op onderstaande foto’s om prijs en omschrijving te zien.
Of download de meest actuele verkoopfolder.

 

Let op: Het betreft oude(re) en gebruikte treinonderdelen. Het is niet uitgesloten dat bepaalde onderdelen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Wij adviseren daarom onderdelen niet te schuren, daarin te boren of deze anderszins te bewerken, zonder gebruik van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. De koop van deze artikelen geschiedt voor eigen risico. De Stichting KaNS Centraal en/of de (bedrijfsonderdelen van de) Nederlandse Spoorwegen is/zijn niet aansprakelijk voor (letsel)schade ontstaan in verband met de aankoop, de wederverkoop, het bewerken en/of het gebruik van deze onderdelen door koper of door derden. Koper vrijwaart De Stichting en/of Nederlandse Spoorwegen voor alle aansprakelijkheid.

 

U kunt bestellen door middel van het downloaden, invullen en mailen van onderstaand formulier:
Bestelformulier kaNS Centraal treinonderdelen (momenteel geen afhaal mogelijk, zie bericht hieronder)

Dinsdag 27 maart 2018 is (helaas) voorlopig onze laatste verkoopdag in Tilburg. 

Daarna voorlopig geen afhaaldagen, tot we een alternatieve locatie hebben.

De foto’s hieronder kunnen soms niet actuele artikelen bevatten. Bovenstaande verkoopfolder is actueler.

Voor meer informatie: mail naar info@kanscentraal.nl