Wat doet kaNS centraal?

“kaNS Centraal biedt mensen de kans om in beweging te komen naar een beter bestaan, waarin ze zelf de hoofdrol spelen”.

Waar staan wij voor?

“Wij geven mensen een hengel in plaats van een vis”
kaNS centraal is een stichting die bijdraagt aan de mobiliteit van mensen die, om wat voor reden dan ook, een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Wij zetten onze middelen en kennis in om die mensen weer in beweging te krijgen waardoor zij een eerste stap kunnen zetten in hun zelfredzaamheid in de toekomst.
kaNS centraal richt zich op beweging (letterlijk en figuurlijk) en kleine maar toch herkenbare doelen. Wij willen mensen kansen geven op een beter bestaan, waarin ze zelf de hoofdrol spelen.

 

Waar komen we vandaan?

NS is een sociale werkgever waar alles goed is geregeld. Een goed loon, een veilige omgeving, betaalde scholing, medezeggenschap, een goed pensioen, personeelsverenigingen, hobby-avonden, etc. Zo’n situatie is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen,  kinderen uit kansarme gezinnen, inwoners van ontwikkelingslanden of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

 

In 2016 van naam gewijzigd naar kaNS centraal, voorheen HGB-V. Is voortgekomen uit een initiatief binnen de werkplaats Haarlem van NedTrain. We hadden het gezellig en we wisten dat de NS een goede werkgever was die ons kansen gaf om onszelf te ontwikkelen en te verbeteren. Dit wilden wij ook voor anderen gaan betekenen. Onze kennis en kunde inzetten voor mensen die een beter bestaan verdienen of willen. Kansen geven, is de centrale doelstelling van de stichting.