Jaarverslagen

JAARVERSLAG 2016

2016 is het zevende jaar van Stichting kaNS Centraal. (v.m. HGB-V the Social Headquarters).
In dit jaar is de stichting benaderd voor nieuwe doelen, en er zijn er ook een aantal gerealiseerd. Een nieuwe samenwerking voor Haïti en in Utrecht voor taalachterstanden. Allemaal kleine initatieven die passen bij onze stichting.
Daarnaast hebben wij in overleg met de Raad van Toezicht gezocht naar manieren om een betere aansluiting te krijgen bij de totale NS (spoor) populatie. Te starten bij de NS, twee zaken hebben wij hieruit opgepakt. HGB-V is een naam die niet meer tot de verbeelding van veel NS’ers spreekt, dus we zijn op zoek naar een nieuwe naam. Deze zal in 2016 met ook een vernieuwde site worden geintroduceerd. We maken een subtiele koppeling met de NS, de nieuwe naam wordt:
Stichting kaNS Centraal.
Met deze naam gaan we ook de communicatie verbeteren, we gaan meer Insite opzoeken en via andere kanalen onze stichting bekendheid geven.

Jaarverslag 2016

 

JAARVERSLAG 2015

2015 is het zesde jaar van Stichting HGB-V the Social Headquarters. In dit jaar heeft de stichting gezocht naar nieuwe initiatieven en doelen. We zijn als bestuur en vrijwilligers gestuit op nieuwe ideeën, kansen maar ook teleurstellingen.
Daarnaast hebben wij in overleg met de Raad van Toezicht gezocht naar manieren om een betere aansluiting te krijgen bij de totale NS (spoor) populatie. Te starten bij de NS, twee zaken hebben wij hieruit opgepakt. HGB-V is een naam die niet meer tot de verbeelding van veel NS’ers spreekt, dus we zijn op zoek naar een nieuwe naam. Deze zal in 2016 met ook een vernieuwde site worden geintroduceerd. We maken een subtiele koppeling met de NS, de nieuwe naam wordt:
Stichting kaNS centraal.
Met deze naam gaan we ook de communicatie verbeteren, we gaan meer Insite opzoeken en via andere kanalen onze stichting bekendheid geven.
Lees alles in ons jaarverslag:

 

jaarverslag_2015

..

.

.

JAARVERSLAG 2014

2014 is het vijfde jaar van Stichting HGB-V the Social Headquarters. In dit jaar heeft de stichting gezocht naar nieuwe initiatieven en doelen. We zijn als bestuur en vrijwilligers gestuit op nieuwe ideeën, kansen maar ook teleurstellingen.
Kortom nieuwe ervaringen rijker waarmee we volgende start kunnen maken.
De bestaande initiatieven blijven het goed doen, daarbij is de rol van vrijwilligers onontbeerlijk.
Er zijn nieuwe vrijwilligers gekomen en er gaan vrijwilligers stoppen met een functie maar zij willen wel voor onze stichting actief blijven. In onze organisatie structuur gaan er dingen veranderen.
Belangrijk is te melden dat door de gezonde financiële positie van onze stichting de penningmeester aangegeven heeft dat er een kascontrole commissie noodzakelijk is in zijn ogen. Daarop heeft het bestuur ook besloten om een Commissie van toezicht hieraan toe te voegen. Verderop in dit verslag verder.
Lees alles in ons jaarverslag:

 

jaarverslag_2014

.

.

.

JAARVERSLAG 2013

2013 is het vierde jaar van Stichting HGB-V the Social Headquarters. In dit jaar is het
initatief van een aantal NS’ers gestabiliseerd, daarnaast zijn er enkele nieuwe initatieven
voorbereid en daar waar mogelijk opgestart. Het doel blijft om met kennis en kunde anderen
in de wereld een beter leven te geven. Hoofdmotto is dat de stichting in het algemeen van
mening is dat de slagingskans van projecten beter is als de eigenwaarde van mensen met
onze hulp niet wordt geschaad. Trots zijn op wat bereikt kan worden is essentieel.
Veel van onze projecten hebben een micro-krediet financieringsstructuur. De investering die
wordt gedaan wordt gedeeltelijk of geheel door betrokkene terugbetaald en met de gelden die
terugkomen worden andere projecten in de regio mogelijk gemaakt.
Lees alles in ons jaarverslag:

 

 jaarverslag_2013