Jaarverslagen

JAARVERSLAG 2020
2020 is het tiende jaar van Stichting kaNS Centraal. Het was een raar jaar met de Corona pandemie. Toch zijn er een aantal mooie dingen gebeurd. Lees het in ons jaarverslag.
2020 Jaarverslag kaNS centraal definitief

JAARVERSLAG 2019
2019 is het negende jaar van Stichting kaNS Centraal. Er hebben wisselingen plaats gevonden in zowel het bestuur van kaNS als bij de raad van toezicht. Het was een goed en leuk jaar met als hoogtepunt de open dag op de werkplaats in Haarlem! Het jaarverslag hebben we dit jaar iets mooier opgemaakt, bekijk het snel:
2019 Jaarverslag kaNS centraal definitief

JAARVERSLAG 2018
2018 is het negende jaar van Stichting kaNS Centraal. Lees alles in ons jaarverslag:
2018 kaNS Centraal jaarverslag

JAARVERSLAG 2017
2017 is het achtste jaar van Stichting kaNS Centraal. Er is iets mis gegaan met versie beheer van ons jaarverslag. Daarom plaatsen we hierbij alsnog het jaarverslag dat we nog hebben; exclusief het verslag van de Raad van toezicht en de kascommissie. De goede doelen staan gelukkig wel uitgebreid beschreven.
2017 kaNS Centraal jaarverslag concept

JAARVERSLAG 2016
2016 is het zevende jaar van Stichting kaNS Centraal. (v.m. HGB-V the Social Headquarters). In dit jaar is de stichting benaderd voor nieuwe doelen, en er zijn er ook een aantal gerealiseerd. Een nieuwe samenwerking voor Haïti en in Utrecht voor taalachterstanden. Allemaal kleine initiatieven die passen bij onze stichting.
Daarnaast hebben wij in overleg met de Raad van Toezicht gezocht naar manieren om een betere aansluiting te krijgen bij de totale NS (spoor) populatie. Te starten bij de NS, twee zaken hebben wij hieruit opgepakt. HGB-V is een naam die niet meer tot de verbeelding van veel NS’ers spreekt, dus we zijn op zoek naar een nieuwe naam. Deze zal in 2016 met ook een vernieuwde site worden geïntroduceerd. We maken een subtiele koppeling met de NS, de nieuwe naam wordt: Stichting kaNS Centraal. Met deze naam gaan we ook de communicatie verbeteren, we gaan meer Insite opzoeken en via andere kanalen onze stichting bekendheid geven.
Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2015
2015 is het zesde jaar van Stichting HGB-V the Social Headquarters. In dit jaar heeft de stichting gezocht naar nieuwe initiatieven en doelen. We zijn als bestuur en vrijwilligers gestuit op nieuwe ideeën, kansen maar ook teleurstellingen. Lees alles in ons jaarverslag:
jaarverslag_2015

JAARVERSLAG 2014
2014 is het vijfde jaar van Stichting HGB-V the Social Headquarters. In dit jaar heeft de stichting gezocht naar nieuwe initiatieven en doelen. We zijn als bestuur en vrijwilligers gestuit op nieuwe ideeën, kansen maar ook teleurstellingen. Kortom nieuwe ervaringen rijker waarmee we volgende start kunnen maken. De bestaande initiatieven blijven het goed doen, daarbij is de rol van vrijwilligers onontbeerlijk. Er zijn nieuwe vrijwilligers gekomen en er gaan vrijwilligers stoppen met een functie maar zij willen wel voor onze stichting actief blijven. In onze organisatie structuur gaan er dingen veranderen.
Belangrijk is te melden dat door de gezonde financiële positie van onze stichting de penningmeester aangegeven heeft dat er een kascontrole commissie noodzakelijk is in zijn ogen. Daarop heeft het bestuur ook besloten om een Commissie van toezicht hieraan toe te voegen. Verderop in dit verslag verder. Lees alles in ons jaarverslag:
jaarverslag_2014

JAARVERSLAG 2013
2013 is het vierde jaar van Stichting HGB-V the Social Headquarters. In dit jaar is het initiatief van een aantal NS’ers gestabiliseerd, daarnaast zijn er enkele nieuwe initiatieven voorbereid en daar waar mogelijk opgestart. Het doel blijft om met kennis en kunde anderen in de wereld een beter leven te geven. Hoofdmotto is dat de stichting in het algemeen van mening is dat de slagingskans van projecten beter is als de eigenwaarde van mensen met onze hulp niet wordt geschaad. Trots zijn op wat bereikt kan worden is essentieel. Veel van onze projecten hebben een micro-krediet financieringsstructuur. De investering die wordt gedaan wordt gedeeltelijk of geheel door betrokkene terugbetaald en met de gelden die terugkomen worden andere projecten in de regio mogelijk gemaakt. Lees alles in ons jaarverslag:
 jaarverslag_2013